TUYỂN DỤNG: NHÂN VIÊN MARKETING

TUYỂN DỤNG: NHÂN VIÊN MARKETING

Nhiệm vụ chính:

ü Lập đề xuất kế hoạch chiến lược Marketing căn cứ vào các mục tiêu kinh doanh của Công ty;

ü Quảng bá thương hiệu, các hoạt động của công ty thông qua các trang mạng xã hội;

ü Đăng bài, tìm kiếm thông tin, cập nhật và viết bài đăng lên website, ứng dụng tìm kiếm khách hàng;

ü Tiếp nhận và xử lý các đơn hàng online và giao cho bộ phận kinh doanh xử lý;

ü Hỗ trợ bộ phận kinh doanh xử lý các đơn hàng;

ü Giới thiệu, tư vấn và khai thác các giá trị từ sản phẩm và dịch vụ của Công ty thông qua website và các trang mạng xã hội của Công ty;

ü Giám sát tình hình xử lý các đơn hàng online, gửi email maketing;

ü Chăm sóc khách hàng, đảm bảo duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng của Công ty;

ü Các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo.