TUYỂN DỤNG: NHÂN VIÊN KINH DOANH (TỔ CHỨC SỰ KIỆN)

TUYỂN DỤNG: NHÂN VIÊN KINH DOANH (TỔ CHỨC SỰ KIỆN)

Mô tả công việc:

– Thực hiện các nhiệm vụ bán hàng/ dịch vụ được công ty giao phó;

– Tiếp nhận thông tin khách hàng từ bộ phận Marketing Online và của lãnh đạo để xử lý đơn hàng;

– Phối hợp với các phòng ban khác để thực hiện hợp đồng

– Làm báo giá gửi khách hàng

– Duy trì tốt mối quan hệ với khách hàng của công ty.

– Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận và Ban lãnh đạo