Category Archives: Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG: NHÂN VIÊN MARKETING

TUYỂN DỤNG: NHÂN VIÊN MARKETING

Nhiệm vụ chính: ü Lập đề xuất kế hoạch chiến lược Marketing căn cứ vào các mục tiêu kinh doanh của Công ty; ü Quảng bá thương hiệu, các hoạt động của công ty thông qua các trang mạng xã hội; ü Đăng bài, tìm kiếm thông tin, cập nhật và viết bài đăng lên […]

TUYỂN DỤNG: NHÂN VIÊN KINH DOANH (TỔ CHỨC SỰ KIỆN)

TUYỂN DỤNG: NHÂN VIÊN KINH DOANH (TỔ CHỨC SỰ KIỆN)

Mô tả công việc: – Thực hiện các nhiệm vụ bán hàng/ dịch vụ được công ty giao phó; – Tiếp nhận thông tin khách hàng từ bộ phận Marketing Online và của lãnh đạo để xử lý đơn hàng; – Phối hợp với các phòng ban khác để thực hiện hợp đồng – Làm […]