Bếp ăn công nghiệp

Bếp ăn công nghiệp thường có ở những nơi như nhà hàng, khu công nghiệp, bệnh viện, trường học phục vụ nhiều suất ăn tại đồng nai